exoskeleton

Exoskeleton

thread, sedum

dimensions variable

2015